MY - Výstava záverečných prác absolventov Školy umeleckého priemyslu Kežmarok

MY - Výstava záverečných prác absolventov Školy umeleckého priemyslu Kežmarok
3. September 2021 -
27. September 2021

Od 3. do 27. septembra vás pozývame na výstavu záverečných prác a výber z umeleckej tvorby absolventov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení. V rámci pripravenej expozície môžete zahliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov, ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom prevedení. Výstava ponúka kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb.