PCF forum Poprad
MMA – PCF 20 LEGENDARY vo Forume 18. a 20. apríl
15. marca 2019
ECCO
21. marca 2019
Show all
Veľtrh sociálnych aktivít

Veľtrh sociálnych aktivít 23.3.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby sme vo Forume pripravili v sobotu 23.3.2019 prezentáciu sociálnych organizácií Veľtrh sociálnych aktivít v čase od 11:00 – 17:00.

V rámci hlavného programu v čase od 15:00 – 16:00 privítame moderátora a speváka Petra Janku a jeho zaujímavých hostí ako Petra Gombitu, Milana Majerského, Pavla Vlčeka a Ondreja Kavku. 

Vážime si to, čo robia sociálne organizácie a myslíme si, že o ich aktivite majú ľudia viac vedieť. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto prezentáciu.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom:

  • robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek  núdzi alebo existenčných problémoch,
  • poukázať na množstvo drobných a vytrvalých snažení zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k samostatnosti, zodpovednosti za seba a zlepšeniu kvality života,
  • aktivizovať zodpovedných a  verejnosť k hľadaniu možných riešení, ako  pomôcť ľuďom  ktorí sa ocitli v núdzi,
  • iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať veľmi konkrétne  a spoločné riešenia závažných regionálnych a miestnych sociálnych problémov.

Počas Veľtrhu sú formou panelovej výstavy prezentované inštitúcie, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na ulici, s rómskymi deťmi, s bezdomovcami, starajú sa o migrantov, väzňov, ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc pre starých a osamelých, ale venujú sa aj sociálnemu poradenstvu, rozvoju dobrovoľníctva, vzdelávaniu a príprave dobrovoľníkov.

Návštevníci výstavy majú možnosť zoznámiť sa s ich konkrétnymi aktivitami, pozhovárať sa s vystavujúcimi o ich konkrétnej práci, úspechoch, problémoch a víziách do budúcnosti.

Tešíme sa na Vás vo Forume 🙂