PCF forum Poprad
MMA – PCF 20 LEGENDARY vo Forume 18. a 20. apríl
15. marca 2019
Elite Model Look 28.4.2019
21. marca 2019
Show all
Veľtrh sociálnych aktivít

Veľtrh sociálnych aktivít 23.3.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby sme vo Forume pripravili v sobotu 23.3.2019 prezentáciu sociálnych organizácií Veľtrh sociálnych aktivít v čase od 11:00 – 17:00.

V rámci hlavného programu v čase od 15:00 – 16:00 privítame moderátora a speváka Petra Janku a jeho zaujímavých hostí ako Petra Gombitu, Milana Majerského, Pavla Vlčeka a Ondreja Kavku. 

Vážime si to, čo robia sociálne organizácie a myslíme si, že o ich aktivite majú ľudia viac vedieť. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto prezentáciu.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom:

  • robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek  núdzi alebo existenčných problémoch,
  • poukázať na množstvo drobných a vytrvalých snažení zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k samostatnosti, zodpovednosti za seba a zlepšeniu kvality života,
  • aktivizovať zodpovedných a  verejnosť k hľadaniu možných riešení, ako  pomôcť ľuďom  ktorí sa ocitli v núdzi,
  • iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať veľmi konkrétne  a spoločné riešenia závažných regionálnych a miestnych sociálnych problémov.

Počas Veľtrhu sú formou panelovej výstavy prezentované inštitúcie, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na ulici, s rómskymi deťmi, s bezdomovcami, starajú sa o migrantov, väzňov, ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc pre starých a osamelých, ale venujú sa aj sociálnemu poradenstvu, rozvoju dobrovoľníctva, vzdelávaniu a príprave dobrovoľníkov.

Návštevníci výstavy majú možnosť zoznámiť sa s ich konkrétnymi aktivitami, pozhovárať sa s vystavujúcimi o ich konkrétnej práci, úspechoch, problémoch a víziách do budúcnosti.

Tešíme sa na Vás vo Forume 🙂