Zmena parkovacích poplatkov vo Forume od 1. novembra 2022

27. októbra 2022

Vážení návštevníci centra Forum Poprad. Zvýšený záujem o parkovanie vo Forume, ktorý sme zaznamenali v posledných mesiacoch mnohým z vás skomplikoval nákupy v našom centre. Našu výbornú polohu na začiatku pešej zóny niektorí šoféri využívajú na parkovanie aj v čase, keď nevyužívajú služby centra. Z daných dôvodov sme upravili parkovacie poplatky nasledovne:

Bezplatné parkovanie v centre je počas pracovných dní obmedzené na 2 hodiny denne.  Každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1,20 €.

Bezplatné parkovanie počas víkendov a štátnych sviatkov ostáva nezmenené a stále môžete využívať bezplatne 5 hodín denne. Každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená novou tarifou 1,20 €.

Veríme, že tento krok prijmete s pochopením a že vďaka upraveným tarifám nájdete svoje parkovacie miesto rýchlejšie.

Tešíme sa na vás vo Forume