Biela pastelka 2022

19. augusta 2022

Aj tento rok sa nákupné centrum zapojilo do podpory akcie Biela pastelka, ktorú každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 23. septrembra budú v uliciach nášho mesta dobrovolníci, ktorým môžete prispieť aj vy a získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.  

Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002 a pôvodný organizačný tím ju pripravil už za dva mesiace. Aj napriek náročnej situácii, či už v oblasti ekonomiky, stále hroziacej pandémii, či vojny na Ukrajine organizátori dúfajú, že darcovia zbierku podporia. Biela pastelka patrí k najväčším a podľa hodnotenia tretieho sektora i najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku.

Ako pomáha verejná zbierka Biela pastelka?

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. „Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo pre nich  znamená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce či pre deti do školy. Pomáhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne lupy, postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od kohosi, kto prechádza niečím podobným ako on, a presne rozumie, s čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. Aktuálne je v 52 základných organizáciách združených vyše 2 800 členov. „Základné organizácie ponúkajú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sú pripravené s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom pochopení. Naši členovia žijú veľmi aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Biela pastelka pomáha:

 • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
 • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
 • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
 • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
 • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
 • špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

Ako identifikujete dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka?

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

 • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2022
 • logo zbierky a číslo pokladničky
 • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2021-038830QR kód
 • zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

 • 23. 9. 2022 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
 • prostredníctvom e-shopov sieti lekární Dr. Max www.drmax.sk od 1. do 30. septembra 2022
 • v priebehu septembra aj v 61 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR
 • príspevkom prostredníctvom e-shopov Dr. Max  

alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.