PRENÁJMY PRIESTOROV

  • DLHODOBÝ PRENÁJOM PRIESTOROV
  • KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM PRIESTOROV A REKLAMA

Vaše telefónne číslo

V súčasnosti prevádzkované predajne

Požadovaná výmera (v m²)
0 - 50 m²50 - 100 m²100 - 300 m²nad 300 m²

Zameranie

Viac informácií ohľadom krátkodobého prenájmu zistíte sem.